دانلود قالب آسمان

1394/12/10
موضوعات : سورس های سی شارپ ، فروشگاه


ضمن خوش آمد گویی به عرض عالی می رسانیم  که گروه صنعتی دیجی مارک فعاليت هاي خود را در دو بخش تولیدی و خدماتی به حضورتان ارائه و تقديم مي نماید.

در بخش تولیدات سعی شده با ابتکار و نوآوری به همراه ظرافت و زیبایی بهترین هایی که در توان داریم را تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

در بخش خدمات آماده ایم تا با صنایع مختلف همکاری نمائیم تا شاید گامی در جهت پیشرفت کیفی آنها برداشته باشیم . صنایع کابینت، مبل سازی، شیشه و تبلیغات از جمله موارد خدماتی دیجی مارک می باشد. خدمات تزئین میزهای مبلمان، شیشه ها، دیوارها، کابینت آشپزخانه ، سرویس خواب و آینه آرایشی ارائه می شود.


ادامه مطلب
دیدگاه
بازدید
نویسنده : سعید عزیزی
دانلود قالب قهوه

1394/12/10
موضوعات : سورس های سی شارپ ، فروشگاهضمن خوش آمد گویی به عرض عالی می رسانیم  که گروه صنعتی دیجی مارک فعاليت هاي خود را در دو بخش تولیدی و خدماتی به حضورتان ارائه و تقديم مي نماید.

در بخش تولیدات سعی شده با ابتکار و نوآوری به همراه ظرافت و زیبایی بهترین هایی که در توان داریم را تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

در بخش خدمات آماده ایم تا با صنایع مختلف همکاری نمائیم تا شاید گامی در جهت پیشرفت کیفی آنها برداشته باشیم . صنایع کابینت، مبل سازی، شیشه و تبلیغات از جمله موارد خدماتی دیجی مارک می باشد. خدمات تزئین میزهای مبلمان، شیشه ها، دیوارها، کابینت آشپزخانه ، سرویس خواب و آینه آرایشی ارائه می شود.


ادامه مطلب
دیدگاه
بازدید
نویسنده : سعید عزیزی
دانلود قالب میزکار

1394/12/10
موضوعات : سورس های سی شارپ ، فروشگاهضمن خوش آمد گویی به عرض عالی می رسانیم  که گروه صنعتی دیجی مارک فعاليت هاي خود را در دو بخش تولیدی و خدماتی به حضورتان ارائه و تقديم مي نماید.

در بخش تولیدات سعی شده با ابتکار و نوآوری به همراه ظرافت و زیبایی بهترین هایی که در توان داریم را تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

در بخش خدمات آماده ایم تا با صنایع مختلف همکاری نمائیم تا شاید گامی در جهت پیشرفت کیفی آنها برداشته باشیم . صنایع کابینت، مبل سازی، شیشه و تبلیغات از جمله موارد خدماتی دیجی مارک می باشد. خدمات تزئین میزهای مبلمان، شیشه ها، دیوارها، کابینت آشپزخانه ، سرویس خواب و آینه آرایشی ارائه می شود.


ادامه مطلب
دیدگاه
بازدید
نویسنده : سعید عزیزی
دانلود قالب حیوانات جنگل

1394/12/10
موضوعات : سورس های سی شارپ ، فروشگاهضمن خوش آمد گویی به عرض عالی می رسانیم  که گروه صنعتی دیجی مارک فعاليت هاي خود را در دو بخش تولیدی و خدماتی به حضورتان ارائه و تقديم مي نماید.

در بخش تولیدات سعی شده با ابتکار و نوآوری به همراه ظرافت و زیبایی بهترین هایی که در توان داریم را تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

در بخش خدمات آماده ایم تا با صنایع مختلف همکاری نمائیم تا شاید گامی در جهت پیشرفت کیفی آنها برداشته باشیم . صنایع کابینت، مبل سازی، شیشه و تبلیغات از جمله موارد خدماتی دیجی مارک می باشد. خدمات تزئین میزهای مبلمان، شیشه ها، دیوارها، کابینت آشپزخانه ، سرویس خواب و آینه آرایشی ارائه می شود.


ادامه مطلب
دیدگاه
بازدید
نویسنده : سعید عزیزی
دانلود قالب مهندسین عمران

1394/12/10
موضوعات : سورس های سی شارپ ، فروشگاهضمن خوش آمد گویی به عرض عالی می رسانیم  که گروه صنعتی دیجی مارک فعاليت هاي خود را در دو بخش تولیدی و خدماتی به حضورتان ارائه و تقديم مي نماید.

در بخش تولیدات سعی شده با ابتکار و نوآوری به همراه ظرافت و زیبایی بهترین هایی که در توان داریم را تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار دهیم.

در بخش خدمات آماده ایم تا با صنایع مختلف همکاری نمائیم تا شاید گامی در جهت پیشرفت کیفی آنها برداشته باشیم . صنایع کابینت، مبل سازی، شیشه و تبلیغات از جمله موارد خدماتی دیجی مارک می باشد. خدمات تزئین میزهای مبلمان، شیشه ها، دیوارها، کابینت آشپزخانه ، سرویس خواب و آینه آرایشی ارائه می شود.


ادامه مطلب
دیدگاه
بازدید
نویسنده : سعید عزیزی